Welkom bij

Circulaire

zaken

adviezen

projecten

Wij adviseren en realiseren (beleids)kader en projecten voor overheden, bedrijven en NGO’s op het vlak van duurzaamheid en circulaire economie.

Waarom?

Wij zijn gasten op de aarde. We realiseren ons dat dat we astronauten zijn op ruimteschip aarde. We lijken met onze huidige manier van leven, ons huidige economische systeem het leven op aarde voor onszelf onmogelijk te maken. Daarom zullen we ons systeem meer in evenwicht moeten brengen met de natuurlijke draagkracht en onze huidige take-, make-, waste economie moeten omvormen tot een inclusieve en circulaire economie die gebaseerd is op natuurlijke principes en recht doet aan alle leven op deze planeet. Deze uitdaging biedt veel kansen, die Circulaire Zaken helpt in beeld te brengen en te realiseren.

Voor wie?

Overheden

doelen formuleren
uitvoeringsprogramma’s opstellen
eigen verantwoordelijkheid invullen
verbeteren grondstofefficiency
ketensamenwerking organiseren
bedrijvigheid versterken
creëren lokale werkgelegenheid

Bedrijven

hoe circulair te ondernemen
ontwikkelen van circulaire producten
welke kansen biedt dat
hoe realiseren we dat
wat vraagt de klant van ons

NGO

wat betekent circulaire economie voor de doelgroep
wat kunnen we zelf doen
wat kunnen we bereiken in ons netwerk
wat betekent het voor onze doelgroep

Hoe

Informeren en Betrekken

inspiratiesessies
kansen identificeren
handelingsperspectief ontwikkelen
impact assessments

Adviseren en Organiseren

visies en uitvoeringsprogramma’s
materialen analyses
subsidie aanvragen
kennisbehoefte invullen
projecten definiëren

Realiseren en Evalueren

kringloopsystemen opzetten
netwerken/ketens bouwen
innovatie bedrijvigheid
projecten realiseren
grondstoffen bemiddeling

Ervaring

Gerko Brouwer heeft Circulaire Zaken opgericht na 10 jaar bij verschillende overheden en bedrijven te hebben gewerkt. Sinds 1999 heeft hij tientallen projecten op het vlak van duurzaamheid, klimaat en circulariteit uitgevoerd voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid en in zowel binnen- als buitenland. Hij kent beide kanten van het economisch perspectief en is goed ingevoerd in de werkwijze van zowel bedrijfsleven als overheid.


Circulaire Zaken helpt bij het ontwikkelen van beleid en doelen en hecht veel waarde aan de concretisering in uitvoeringsprogramma’s en uitvoerbare projecten. Daarbij is het van belang te streven naar (kleine) haalbare projecten zodat de kans op uitvoering en succes groot is. Hierdoor groeit bij zowel de direct als indirect betrokkenen het vertrouwen in de realiseerbaarheid van de gestelde doelen en daarmee het geloof in de realiseerbaarheid van grotere projecten.

Gerko Brouwer

contact

Ruygekroft 55, Egmond-binnen

+31 6 53 14 58 96

info@circulairezaken.nl