UPCYCLE YOUR WASTE

Het doel van het 'Upcycle Your Waste' project is het versnellen circulaire verwerking van bedrijfsafval. In de 6 partnergebieden in Europa wordt via collectieve afvalstroomanalyses en circulaire business cases een circulair inkoop protocol in de markt gezet om circulair en innovatief afvalbeheer op lokaal niveau te contracteren. Op dit moment wordt de tweede fase subsidie-aanvraag doorlopen in vanaf eind 2019 in uitvoering te worden genomen.