CIRCULAIR STEDELIJK GRONDSTOFFENMANAGEMENT

Als een van de projecten van de EU-partnerschap op Circulaire Economie ontwikkeld Circulaire Zaken in opdracht van de gemeente Den Haag een gids voor steden om het grondstoffenmanagement in en van de stad efficiënter en meer circulair te maken. Het plan kent drie pijlers, te weten a) inventarisatie van de grondstofstromen, b) het gereedschap om de lineaire grondstofstromen om te vormen tot om circulaire stromen en c) als laatste de monitoring wat is het resultaat van de uitvoering. De roadmap biedt een concreet proces met inhoudelijke argumenten voor een onderbouwde afweging voor een, op de eigen stad toegesneden resource efficiency plan. Het proces is erg flexibel waardoor in alle ontwikkelingsstadia van de roadmap kan worden ingestapt.