GRONDSTOFFEN MAKELAAR

Een grondstoffenmakelaar helpt organisaties hun afval te verminderen, de kosten daarvan te reduceren en hun afvalstromen circulair te verwerken, het liefst lokaal. Ook adviseert de grondstoffenmakelaar organisaties op het vlak van vervanging van hun huidige grondstoffen door circulaire grondstoffen. Daarnaast zet de grondstoffenmakelaar allerlei projecten op het vlak van afval of liever secundaire grondstoffenmanagement bij individuele bedrijven, bedrijfsterreinen of gemeenten die een efficiënter met de grondstoffen in hun stad, dorp of regio willen omgaan.